•  İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yapmak
  • Ordina almak
  • Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa küşad etmek
  • Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek.
  • Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak, itirazlarını yapmak
  • Şirketin istediği yere taşınmasını yapmak ve yetkililere teslim etmek
  • Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle irtibat kurmak.
  • Transit ve fiktif antrepo işlemlerini yapmak.
  • Aktarma beyannamesi ve üst yazılarını en kısa sürede Antrepo ve Serbest Bölge Mb.ne teslim etmek
  • Serbest Bölge İşlem Formu ve ön statü belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması