•  G.T.İ.P'ler tespit etmek
 • Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak.
 • İhracat rejimini ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsadelerin alınması ve özel belgelerin alınmasına ilişkin işlemlerin (sağlık sertifikası,kontrol belgesi)
 • ATR,EUR-1,Menşe şahadetnamesi,ülke durumlarına göre konsolosluk tasdik işlemleri yapmak
 • Şirket talebi doğrultusunda yapılacak satış şartlarına göre Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenecek vesaikleri bankaya veya eşyaların alıcısına intikalini sağlamak.
 • Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesi düzenlemek,ilgili gümrükten kabul tescil ettirmek,muayene ve tespitini yaptırmak.
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerini tamamlamak.
 • Şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek.
 • Eşyaların yurt dışı edilmesinden ve gümrük teyidinin ilgili gümrüğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak.
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasını şirkete teslim etmek.
 • Geçici ihracat rejimi yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini gerçekleştirmek.
 • Gerektiğinde ihraç edilen eşyayı yurda geri getirmek.

 

 

 

                            ‘İHRACAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR'

 

 

 • Vekaletname (Noter Tasdikli Sureti)
 • imza Sirküleri (Noter Tasdikli Sureti)
 • Nufus Cüzdanı Fotokopisi (Noter Tasdikli Sureti)
 • Vergi Dairesinden Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Yazı (2010 yılına ait)
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Bağlı Bulunduğu Odadan)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli Sureti)
 • İhracatçılar birliğine üyelik
 • Varsa kapasite raporu