• G.T.İ.P'ler tespit etmek
 • Varsa ön müsadeleri almak (Talep halinde, ücret karşılığında) 
 • İthal vesaiklerin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yaptırmak, Ordinoyu almak 
 • Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa küşad etmek.
 • Gümrük kabul ve tescil işlemlerine başlayarak eşyanın muayenesini yaptırmak 
 • Eksiklik, hasar veya yanlıslık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek. 
 • Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak, itirazlarını yapmak. 
 • Şirketin istediği yere taşıma işlemini yapmak ve yetkililere teslim etmek. 
 • Gümrük vergi ve resim harçlarını doğru olarak hesaplamak 
 • Gümrük vergi ve resim harçlarına ihtiva eden çekleri alarak banka blokajını yaptırdıktan sonra zamanında       yetkili mercilere odemesini yapmak. (Cari hesap sistemi ile çalışılması durumunda işlemler daha kolay ve daha     çabuk olacaktır.
 • Transit ve fiktif antrepo işlemlerini yapmak 
 • Geçici ithalatta eşyanın girişini, alınan müsaadelere uygun ve zamanında çıkışını yapmak. 
 • Gümrük tasdikli fatura, giriş beyannamesi sureti, makbuz ve benzeri belgeleri en kısa sürede şirkete teslim etmek.
 • Sanayi odalarından gerekli müsaadeleri almak ve alınan izin belgeleri ile ithalat işlemini gerçekleştirmek 
 • Aktarma beyannamesi ve üst yazıların en kısa sürede Antrepo ve Serbest Bölge Md.ne teslim etmek. 
 • Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması. 
 • Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.
 • İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.               
       

 

 

 

                         İTHALAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

                 İşlemlerimizde aksama yaşamamamız için Gümrüklere ibraz ettiğimiz firma dosyalarının noter tasdikli suretlerinin hazırlanıp tarafımıza iletilmesi gerkmektedir.

 

 • Vekaletname (Noter Tasdikli Sureti)
 • imza Sirküleri (Noter Tasdikli Sureti)
 • Nufus Cüzdanı Fotokopisi (Noter Tasdikli Sureti)
 • Vergi Dairesinden Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Yazı (2010 yılına ait)
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Bağlı Bulunduğu Odadan)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli Sureti)

 

 

 

 

   Tüm belgelerden 2 Adet noter tasdikli suret gerekmektedir.

 

                   *Firmakaşesi  *Türkçe fatura  *Antetli kağıt

 

 

Belirtilen evraklardan herhangi birinin eksik olması durumunda yaşanabilecek gecikme ve problemlerden firmamız sorumlu değildir.